Zeilen

Historie

In 1855 fuseerde de Amsterdamsche Roeivereeniging 'De Hoop‘ met de Amsterdamsche Kottervereeniging (opgericht 1825) en veranderde de naam in Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging ‘De Hoop’. De kottervereniging had als doel om elk jaar de aanbouw van een zeilkotter te realiseren welke vervolgens na de grote jaarlijkse zeilwedstrijden onder de leden werd verloot. Dit nobele streven werd echter om financiële redenen niet lang volgehouden. De laatste kotter die gebouwd werd was ‘De Sperwer’ en kwam door de fusie in het bezit van de Hoop en heeft voor de vereniging tot 1862 mooie prijzen behaald. Een schaalmodel van de Sperwer bevindt zich in de ledensociëteit, tezamen met een afbeelding van de laatste schipper, Barent Ponstijn .

Over het zeilverleden van De Hoop in de eerste eeuw is betrekkelijk weinig bekend. Wel werd er met wherries (wedstrijd) gezeild in de wateren rondom Amsterdam. In de jaren 90 van de vorige eeuw werd het wherryzeilen weer nieuw leven ingeblazen door de Hoopleden Cor Splinter en Frans Göbel. Zij richtten een vereniging op tot behoud van de scheehouten wherry met een eigen werkplaats in Almere. Jaarlijks wordt er op de Spiegelpolderplas bij Nigtevecht gestreden om de felbegeerde wisselbokaal. De Hoop bezit 2 zeilwherries die gelegen zijn in Almere en waar door een vast team van De Hoop regelmatig mee (wedstrijd) gezeild wordt.

Vlagvoering

In 1908 verkrijgt de Hoop de koninklijke status. Het de Hoop-vaantje, de standaard en wimpel krijgen sindsdien de opgestikte gouden kroon, geflankeerd door de kleuren Amsterdams rood en zwart. In tegenstelling tot andere (geselecteerde) koninklijke zeilverenigingen draagt ‘De Hoop‘ geen kroon in de Hollandse driekleur. De zeilcommissaris heeft evenals alle overige leden van het bestuur een eigen Hoopstandaard.

Hoop ‘binnengaats’

De Hoop bezit 4 polyvalken waar leden door middel van het afschrijfsysteem gebruik van mogen maken. Afschrijven van de polyvalken geschiedt via de website onder ‘zeilboten’. De voorwaarde aan het gebruik van de zeilboten is een vertrouwenskwestie. Door een e-mail te sturen naar de zeilcommissaris met vermelding van de zeilervaring is men bevoegd om een zeilboot voor een dagdeel mee te nemen de plas op. Het zeilen met de polyvalken is geheel op eigen risico. Degene die een zeilboot afschrijft, de schipper, is volledig verantwoordelijk voor schip en bemanning

De polyvalken liggen in de jachthaven Bon aan de Vinkeveense plassen, nabij de uitgang van de haven, over het bruggetje en zijn herkenbaar aan de Hoopsticker op de spiegel en naamsticker op de kuiprand boven het roer. Parkeren op het terrein van de jachthaven, waarvoor een uitrijkaart nodig is. 

Opleiding

Aan beginnende zeilers van De Hoop wordt een ‘bescheiden’ zeilcursus gegeven met een CWO-instructie theorie, in het voorjaar. Bescheiden wil zeggen dat aan het einde van de cursus geen certificaat wordt afgegeven omdat de instructeurs niet lesbevoegd zijn doch voldoende zeilervaring bezitten om iemand het zeilen in praktijk bij te brengen. Belangrijk is dat de zeiler zelfstandig kan functioneren in een zeilboot onder alle omstandigheden en kan inschatten wat nog verantwoord is voor schip en bemanning. Tijdens de instructie wordt er veel aandacht besteed aan de omgang met de zeilboten.  

Gebruik van de Valken

Zeilvoering bij windkracht 4 bft of meer is 1 of 2 rif in het grootzeil en stormfok aanslaan (2 van de 4 valken hebben onder het voordek een stormfok). Zwemvesten zijn onregelmatig verdeeld over de boten. Indien een afgeschreven boot niet voldoende zwemvesten heeft mag onder het voordek van andere boten een vest meegenomen worden De zelflozers moeten altijd open staan en bij  windkracht 6 bft of meer geldt er een vaarverbod! 

Wegvaren / optuigen 
Schoonmaken van de kuip en gangboorden en de bun leeghozen. Fok en schoot liggen in een kist onder het voordek.Grootzeilhuik oprollen en onder het voordek opbergen. Zeilen aanslaan en opgebonden laten tot buiten de box bij het optuigen. Optuigen buiten de haven of aan de buitensteiger. Landvasten en stootkussens opbergen. Eventueel een rif aanslaan liggend in de box. Tijdens het optuigen de grootschoot vieren en mik opbergen in de zijvakken. De vallen netjes opbinden aan de kikkers. 

Aanmeren / aftuigen.
Aftuigen buiten de haven of aan de buitensteiger. Fok oprollen en schoot in de kist onder het voordek. Grootzeil oprollen en vastbinden met elastiek. Afdekken met huikje en alle verbindingen vastmaken (geen zeildoek in het zicht).Grootschoot opbinden aan aan de mik bevestigen. Afmeren in box van herkomst. Landvasten aanslaan in 4-punt-bevestiging en de landvasten terug naar de boot (evt. in luikje voordek). Vallen aanslaan en opbinden aan de kikkers van de mast. Kraanlijn en fokkeval aan BB en de vallen van het grootzeil aan SB. Helmstok vastzetten in het hart van de boot door middel van de achter landvasten.

Copa de Hoop

Begin september organiseert de zeilcommissie de ‘Copa de Hoop’. Dit is een zeilwedstrijd voor roeiploegen in de polyvalken van De Hoop op de Vinkeveense plassen. Elke roeiploeg vaardigt 3 ervaren zeilers af om te strijden om de felbegeerde Copa de Hoop bokaal. Bij voldoende deelname, meer dan 4 boten, wordt de wedstrijd uitgeschreven. Om een volwaardig wedstrijd veld te krijgen worden door de zeilcommissie dan polyvalken gehuurd en toegevoegd aan onze eigen vloot. Gezelligheid en fanatiek zeilen maken de dag altijd zeer waardevol.

Hoop ‘buitengaats’

Roeiers van De Hoop zijn waterliefhebbers en zijn niet zelden in het bezit van een eigen zeiljacht. Zo bezitten een aantal hoopleden een zeiljacht met een ligplaats aan het IJsselmeer. De zeilcommissie organiseert zowel een voorjaars-  als een najaarstocht op het IJsselmeer en de Wadden. Op deze schepen is een beperkte mogelijkheid aanwezig om als opstapper mee te varen en een fantastisch lang weekend te beleven op het buitenwater. Informatie verschijnt hierover in de nieuwsberichten en Agenda.

Winterprogramma

Om het zeilen in de wintermaanden levendig te houden organiseert de zeilcommissie een aantal lezingen die zeil en/of boot gerelateerd zijn. Gastsprekers worden uitgenodigd om ervaringen te delen met zeilleden van De Hoop of geïnteresseerden buiten de vereniging. Mooie beelden of een film maken de avond compleet om op te laden voor een nieuw zeilseizoen.

Zeilcommissie

De taak van de commissie is het promoten van het zeilen onder de leden en het organiseren van evenementen en bijeenkomsten. De zeilcommissie is te bereiken via neliez.[antispam].@karzvdehoop.nl

zeilenfoto1
zeilenfoto2
zeilenfoto3