Wedstrijdroeien

Deelname aan wedstrijden
Sinds september 2018 staat het wedstrijdroeien onder leiding van Frank Verschoor. Hij is het aanspreekpunt voor wedstrijdploegen en nieuwe ploegen die van andere verenigingen komen en belangstelling hebben om lid van De Hoop te worden. Frank is te bereiken via de mail.

Wedstrijdroeiers zijn roeiers die zich serieus voorbereiden op (inter)nationale wedstrijden van 2 km of langer. Er wordt meerdere malen per week getraind. Aan wedstrijdploegen worden wedstrijdboten toegewezen. In het zomerseizoen wordt soms ook op de Bosbaan getraind. Iedere ploeg heeft zijn eigen coach(es). Roeiers die willen gaan wedstrijdroeien kunnen zich, afhankelijk van hun leeftijd, bij de Commissaris Jeugd of Wedstrijdroeien aanmelden.

Inschrijven
Hoe en bij wie ingeschreven moet worden is afhankelijk van de wedstrijd en het veld waarin gestart wordt. Over het algemeen geldt dat roeiers zich bij de commissaris of commissie die hen vertegenwoordigt inschrijven:

 • wedstrijdroeiers schrijven zich in via dit formulier. Het ingevulde formulier mag verzonden worden via dit e-mailadres zodat het bij de juiste personen terecht komt;
 • jeugdroeiers schrijven zich in bij de Commissaris Jeugd;
 • regioroeiers schrijven zich in de de Commissaris Roeien

Binnenkort worden aparte e-mailadressen actief voor inschrijving.

Inschrijfgeld en kosten botentransport
De kosten voor deelname aan veteranenwedstrijden worden door de ploegen zelf betaald, Specifieke informatie over de hoogte van het inschrijfgeld en andere wedstrijd gerelateerde zaken vind u op deze website van de KNRB. 
Het inschrijfgeld dient ruim voor de wedstrijd overgemaakt te worden op het volgende IBAN nummer: NL06 INGB 0000 4595 95 o.v.v. ”De Hoop”. Gelieve de naam van de ploeg, wedstrijd en deelnemend veld te vermelden. Indien het inschrijfgeld niet is betaald kan niet aan de betreffende wedstrijd worden deelgenomen. Roeiers betalen zelf ook de kosten voor het botentransport. De kosten hiervoor bedragen €18,- per bankje voor nationale wedstrijden. Voor meer specieke vragen kunt Commissaris Materieel gemaild worden. 

Botentransport
Voor wedstrijden buiten Amsterdam is transport van de boten nodig. Indien een ploeg zich heeft ingeschreven voor een wedstrijd zat de Commissaris Materieel het transport  aanvragen. De transporteur neemt in de week voorafgaand aan de wedstrijd contact op met de Commissaris Materieel om het exacte afhaaltijdstip door te geven (dat kan niet eerder). Dit tijdstip zal de Commissaris Materieel doorgeven aan de ploegen. Van elke ploeg die boten op het transport plaatst worden twee afgevaardigden verwacht voor het opladen van  boten. Houd er rekening mee dit ook onder werktijd kan plaatsvinden.

Voor het transport dient de ploeg ervoor te zorgen dat:

 • De boot is afgeriggerd en de riggers met touw bijeengebonden zijn;
 • De bankjes uit de boot zijn gehaald;
 • De boot is schoongemaakt;
 • De voetenborden goed zijn vastgezet;
 • De luchtkamers zijn gesloten;
 • Alle loszittende delen van de boot zijn vastgezet;
 • Schragen niet naar wedstrijden worden meegenomen; 
 • Ook de toegewezen riemen apart moeten worden opgeladen.

Direct na de wedstrijd dient de ploeg de boot weer af te riggeren en in overleg met de transporteur weer op de botenwagen te laden. Maak ook direct een afspraak voor het weer afladen van de boten op De Hoop. Het is belangrijk om na transport terug op De Hoop de boten (indien in de afschrijving) zo snel mogelijk weer op te riggeren en vaarklaar te maken, zodat deze weer door andere leden gebruikt kan worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de ploeg die in een boot een wedstrijd heeft geroeid.

Als de transporteur bij De Hoop staat is het van belang dat hij zo snel mogelijk de boten kan laden of lossen. Hij blokkeert dan immers het verkeer op de Weesperzijde. Alle aanwezige leden worden dus geacht bij het laden en lossen te helpen.

Uitzonderingen
Voor wedstrijden op de Bosbaan vindt er geen transport plaats. In plaats daarvan worden boten overgeroeid van de Amstel naar de Bosbaan en terug. Dit neemt circa 2 uur in beslag. Voor de wedstrijdroeiers die in de “Bosbaan periode” (april tot einde roeiseizoen) op de Bosbaan aan wedstrijden deelnemen draagt de Commissaris Materieel echter zorg voor het transport van de boten.

Leenboten
Voor sommige wedstrijden is het botenbestand van “De Hoop” (net als bij veel andere verenigingen) ontoereikend voor het aantal ploegen dat wil deelnemen. In die gevallen zal de Commissaris Materieel andere verengingen vragen om boten uit te lenen aan De Hoop en wel voor de duur van de wedstrijd. Ploegen worden hierover via de botentoewijzing geïnformeerd. Deze boten moeten natuurlijk net zo goed worden behandeld als de eigen boten van De Hoop.

Ploegcaptains
De Ploegcaptainsgids helpt de ploegcaptains op weg. Bij het toegewezen materieel en organiseren van deelname aan wedstrijden. De ploegcaptains communiceren met elkaar via een groeps whatsapp.

Links