Equipe

For English see below

Deze wekelijkse roei-activiteit is bedoeld voor alle leden met minimaal S1- en/of B1- bevoegdheid. Het is een goede gelegenheid om roeicontacten te leggen, regelmatig te roeien met een groep en de vereniging beter te leren kennen.

Wanneer?

Gedurende het hele jaar :

 • Zondag om 10.00 uur (9.45 uur verzamelen op het vlot)

Gedurende de zomertijd (van 1 april tot oktober) ook op:

 • Donderdag om 19.00 uur (18.45 uur verzamelen op het vlot)

 Hoe gaat het in zijn werk?

 • Roeien in C-boten voor scullers en boorders.
 • Bij voldoende aanmelding van B2-roeiers ook in gestuurde, gladde boordboot (4+).
 • Meld je aan via epiuqe.[antispam].@karzvdehoop.nl (Nell Westerlaken c.s.) voor toegang tot de Sportsplanner.
 • Eenmaal ingelogd in de Sportsplanner meld je je tot uiterlijk 48 uur van te voren aan. Let op: klik per datum/deelname op “memo” en vul in of je wilt scullen of boorden.
 • De Equipe-organisatie schrijft het juiste aantal boten af.
 • Roeien gedurende ca. 1,5 uur.
 • Equipe-roeien gaat altijd door, tenzij er een vaarverbod is.
 • Na aanmelding wordt er van je verwacht dat je regelmatig mee roeit.
 • Maak je gedurende 2 maanden geen gebruik van Equipe-roeien, dan word je automatisch uit de Sportsplanner gehaald. Je kunt je altijd weer opnieuw aanmelden.
 • Het is gezellig om na het roeien nog wat samen te drinken in de sociëteit. Bovendien is er gedurende de zomertijd op de donderdagavond de mogelijkheid om te eten. Meld je hiervoor op tijd aan bij ofni.[antispam].@delespoir.nl.

Equipe (English)

This weekly organized rowing activity is open to all members who hold at least the S1- and/or B1-qualification. It is a wonderful opportunity to row regularly with a group, to get acquainted with likeminded fellow members and to get to know the club better. 

Weekly schedule

Year round:

 • Sunday at 10.00 am (meet at 9.45 am on the dock)

During summer time (from April 1st to October) also on:

 • Thursday at 19.00 pm (meet at 18.45 pm on the dock)

 Organisation:

 • Rowing in C-boats for scullers and sweep rowers.
 • In case there are enough rowers who hold the B2-qualification, rowing in a coxed racing shell boat (4+).
 • Apply to epiuqe.[antispam].@karzvdehoop.nl (Nell Westerlaken c.s.) in order to get access to the Sportsplanner.
 • Once logged in in the Sportsplanner, you register your availability per date (at least 48 hours in advance). Attention: for each date you are available, click on “memo” and fill in your preference for sculling or sweep rowing.
 • The Equipe-organisation will make a reservation for the appropriate boats.
 • The Equipe rows for approximately 1,5 hours.
 • The Equipe will always row, except when there is a general rowing ban.
 • Once registered, you are expected to participate regularly in the Equipe.
 • In case you do not participate in the Equipe for more than 2 months, you will be automatically taken off the Sportsplanner. However, you can always re-apply.
 • It is appreciated to get together after rowing for a beverage in the clubhouse. Furthermore, during summer it is possible to eat a meal on Thursday nights. Make a reservation in advance at ofni.[antispam].@delespoir.nl).