Contributie

Nieuwe leden betalen in het eerste jaar van het lidmaatschap een proportioneel gedeelte van de contributie (afhankelijk van het resterend aantal maanden) en naast contributie ook eenmalig entreegeld, waarna je als nieuw lid een voucher van € 25,00 ontvangt voor aanschaf van roeikleding bij Roeigoed.
Entreegeld wordt onder meer geheven in verband met de prachtige staat waarin het verenigingsgebouw door de vernieuwbouw in 2009 is gebracht en de extra financiële bijdragen die bestaande leden daarvoor hebben gedaan.
De eventuele kosten voor instructie voor volwassenen kunt u vinden op de pagina Instructie en examens.

Voor leden onder 14 jaar en onder 27 jaar (op basis van geboortejaar) bestaat een kortingsregeling voor zowel contributie als entreegeld. Voor leden die ver weg wonen geldt een kortingsregeling voor de contributie. Op verzoek kan het lidmaatschap in 10 termijnen worden betaald. Neem hiervoor contact op met de penningmeester.

Korting 2021 en 2022
In 2021 had het coronavirus niet alleen z’n weerslag op het roeien, maar ook op het sociëteitsleven van onze leden. Om die reden was een korting op de contributies van 2021 gegeven. In 2022 zijn we nog niet van het virus verlost. Het bestuur heeft daarom besloten om de leden ook voor 2022 een korting te geven ter hoogte van de contributieverhoging in 2021 (dezelfde korting als in 2021).

Contributie 2022
- Seniorleden (27 jaar en ouder)*                       € 418 (excl. korting € 430)
- Leden jonger dan 27 jaar* € 310 (excl. korting € 319)
- Jeugdleden jonger dan 14 jaar* € 216 (excl. korting € 222) 
- Leden wonend in Noord- of Zuid-Holland, Utrecht, Z. Flevoland,
  buiten de postcodes 10.. t/m 15.., 20.., 21.., 24.. of 36..
€ 310 (excl. korting € 319)  
- Wonend in NL buiten Noord- of Zuid-Holland, Utrecht, Z. Flevoland € 216 (excl. korting € 222)
- Leden wonend buiten Nederland  € 162 (excl. korting € 167)
- Sociëteitsleden      € 173 (excl. korting € 178)
- Zeillid (= sociëteitslid + vignet) € 274 (excl. korting € 282)
- Vignet € 101 (excl. korting € 104)
Bijdragen 2022 - per kalenderjaar     
- K.N.R.B. bijdrage incl. NOC*NSRF (verplicht):  
                  - junioren     €  22,39
                  - senioren        €  39,86
- Kleedkastje (optioneel) €  35,00
- Watersportverbond (indien van toepassing) €  21,70 
- Toeslag voor betalen in 10 termijnen (incassomachtiging verplicht) €  40,00
Entreegeld 2022 - eenmalig 
- Entreegeld, nieuwe leden 27 jaar en ouder*  € 215,00
- Entreegeld. nieuwe leden jonger dan 27 jaar* € 101,00 
* gemeten per 31-12-2022