Vertrouwenscontactpersoon

Een Vertrouwens Contact Persoon, kortweg VCP, is een officiële functie, gecreëerd in samenwerking met NOC*NSF.

Idealiter sporten we in een sociaal veilige omgeving en leven geldende gedragsregels na. De voorzitter (het bestuur) is verantwoordelijk voor de cultuur, sfeer en veiligheid binnen de vereeniging. Daar waar leden te maken krijgen met (door hen zelf ervaren) ongewenst gedrag, is de VCP een aanspreekpunt.

Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn: seksuele intimidatie (SI)/grensoverschrijdend gedrag, pesten, bedreiging, mishandeling, belediging en racistische uitlatingen. Daarnaast kunnen doping en eetstoornissen ook ter sprake komen.

Vaak is er sprake van machtsongelijkheid en afhankelijkheid. Sporters en begeleiders zijn gewend grenzen te verleggen en zullen een onwenselijke situatie daardoor misschien eerder accepteren in plaats van te signaleren. Daarbij kan er in meer of mindere mate sprake zijn van lichamelijk contact of intimiteit. Een veilige (sub)cultuur binnen de vereniging is dan ook belangrijk.

De VCP is het eerste aanspreekpunt en doet de eerste opvang. Dit gebeurt volgens een protocol, waarbij ook de voorzitter - met optimaal behoud van privacy - betrokken wordt. De VCP kan bij een melding doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon (van bijvoorbeeld het NOC*NSF) of eventueel - afhankelijk van de zwaarte van de klacht - naar de tuchtcommissie van de bond, een advocaat, de politie e/o andere hulpverleners.

De VCP bespreekt het protocol samen met de betrokkene. Hierbij hoort ook het invullen van een registratie- en rapportageformulier. De VCP is een procesbegeleider, geen probleemhouder.

De VCP:

  • is neutraal, onafhankelijk en geen bestuurslid;
  • heeft een verklaring omtrent goed gedrag (VOG);
  • is inhoudelijk niet betrokken bij de procedures;
  • is laagdrempelig en sociaal vaardig;
  • heeft een training gevolgd en houdt zijn/haar vaardigheden en kennis bij.

 

VCP De Hoop

Bij K.A.R. & Z.V. De Hoop zijn Carola Meijer en Piet Bon de vertrouwenscontactpersonen.

Zij zijn te bereiken via e-mail: 

pcvalorac.[antispam].@karzvdehoop.nl     

pcvteip.[antispam].@karzvdehoop.nl 

 

 

Aanvullende informatie

Via onderstaande links is verdere informatie over de VCP te vinden.
Ook de KNRB heeft een vertrouwenscontactpersoon.