Contributie

Nieuwe leden betalen in het eerste jaar van het lidmaatschap een proportioneel gedeelte van de contributie (afhankelijk van het resterend aantal maanden) en naast contributie ook eenmalig entreegeld, waarna je als nieuw lid een voucher van € 25,00 ontvangt voor aanschaf van roeikleding bij Roeigoed.
Entreegeld wordt onder meer geheven in verband met de prachtige staat waarin het verenigingsgebouw door de vernieuwbouw in 2009 is gebracht en de extra financiële bijdragen die bestaande leden daarvoor hebben gedaan.

Voor leden onder 14 jaar en onder 27 jaar (op basis van kalenderjaar) bestaat een kortingsregeling voor zowel contributie als entreegeld. Voor leden die ver weg wonen geldt een kortingsregeling voor de contributie. Op verzoek kan het lidmaatschap in 10 termijnen worden betaald. Neem hiervoor contact op met de penningmeester.

Contributie 2020 - per kalenderjaar

- Seniorleden (27 jaar en ouder)

- Leden jonger dan 27 jaar 

- Leden jonger dan 14 jaar 

- Leden wonend in Noord- of Zuid-Holland, Utrecht, Z. Flevoland, 
  buiten de postcodes 10.. t/m 15.., 20.., 21.., 24.. of 36..

- Leden wonend in Nederland buiten Noord- of Zuid-Holland, Utrecht,
  Z. Flevoland

- Leden wonend buiten Nederland 

- Sociëteitsleden 

- Zeillid = Sociëteitslid + vignet ad € 99 

€ 409,-

€ 303,-

€ 211,- 


€ 303,-  


€ 211,-

€ 158,-

€ 169,-

Bijdragen 2020 - per kalenderjaar

- K.N.R.B. bijdrage incl. NOC*NSRF (verplicht): 
                  - junioren
                  - senioren                                                                                

- Kleedkastje (ter keuze):

- Watersportverbond (indien van toepassing):  


€  21,64 
€  38,53

€  34,-

€  19,80 

Entreegeld 2020 - eenmalig

- Entreegeld, nieuwe leden 27 jaar en ouder                           

- Entreegeld. nieuwe leden jonger dan 27 jaar

€ 205,-

€  96,-