Zeilcursussen Polyvalken 2019

Geplaatst op 27-01-2019  -  Categorie: Zeilen  -  Auteur: Stephen de Haseth

De zeilcursussen Z1 (beginnende zeilers) en Z2 (voor aspirant-schippers die al het Z1 of CWO1 brevet hebben) vangen in februari a.s. aan met een drietal theorielessen die op De Hoop gegeven zullen worden. De kosten voor Z1 en Z2 bedragen respectievelijk €100 (3 theorie- en 8 praktijklessen)  €50 (3 theorie- en 8 praktijklessen). Daarnaast wordt er aan degenen die wel zeilervaring hebben maar graag hun theoretische zeilkennis bij willen spijkeren de mogelijkheid geboden om voor €25 deel te nemen aan de 3 theorielessen Z2 en aan 1 praktijkles of de zeilclinic voor oud-cursisten Z1/Z2. De kosten voor de zeillessen zijn in lijn gebracht met de kosten voor roeicursussen en komen geheel ten goede aan de zeilkas.  

De theorielessen voor Z1 worden op 12/2, 26/2 en 12/3 op De Hoop gegeven. Die voor Z2 zijn op 19/2, 5/3 en 19/3. De lessen zijn van 20:00 – 21:00 uur, met een mogelijke uitloop van 15 minuten.

De praktijklessen voor Z1 en Z2 zijn op respectievelijk 6/4, 7/4, 13/4, 14/4, 20/4, 21/4, 22/4 en 4/5 en 5/5. Het ochtendblok is van 10:00 – 13:00 uur en het middagblok van 14:00 – 17:00 uur. In principe zullen het paasweekend (20-22 april) en het weekend van 4-5 mei als uitwijkmogelijkheid dienen voor degenen die nog geen 8 praktijklessen gevolgd hebben. Let op, de zeilagenda 2019 biedt in principe weinig of geen ruimte om te schuiven met praktijklessen. Reserveer dus alvast de praktijklesdagen in je agenda!

Opgeven voor de zeilessen

Deze week wordt er op de website van De Hoop onder de Agenda een link geplaatst via waarmee je je kunt aanmelden voor respectievelijk de zeilcursus Z1 en/of Z2 of alleen het theoriegedeelte van Z1 of Z2 (en incl. deelname aan de zeilclinic voor oud-cursisten Z1/Z2 of anders 1 zeilles). Er zal tevens een link geplaatst worden waarmee je meteen kunt betalen. Let op, je aanmelding is pas compleet na betaling.