Wijzigingen instructie

Geplaatst op 25-08-2019  -  Categorie: Roeien  -  Auteur: Paula de Jonge

Er is een groeiende stroom nieuwe leden die roei-instructie willen volgen. De behoefte aan instructie is zo groot, dat zelfs met de geweldige en belangeloze inzet van 24 Hoop-instructeurs niet aan de behoefte kan worden voldaan. Daarom geldt met ingang van 1 september een aantal wijzigingen in het instructiebeleid, waarmee we naar verwachting meer 'lucht' in de instructie brengen. 

Enerzijds wordt van de leerlingen gevraagd het geleerde eerst in de praktijk toe te passen, alvorens men kan doorstromen naar een volgende cursus. Om toegelaten te worden tot de S2-cursus moet je bijvoorbeeld na het S1-examen eerst minimaal 4 maanden roeien in C4x+ en C1-boten (ofwel plm. 180 km roei-ervaring opbouwen); daarna is aanmelden voor de S2-cursus mogelijk. Anderzijds zal aan minder ervaren instructeurs opleiding en begeleiding worden aangeboden. Nicole Steffens en Merlyn Middelweerd coördineren de instructie; Maud Kortbeek is hoofd instructie volwassenen en gaat over de technische inhoud van de instructie. Meer informatie over de roei-instructie voor volwassenen is te vinden op de website van De Hoop.