Verslag Nieuwe-leden-diner

Geplaatst op 06-09-2020  -  Categorie: Sociëteit  -  Auteur: Paula de Jonge
De corona-maatregelen beperken onze mogelijkheden, maar toch kan er binnen alle voorwaarden en protocollen toch ook nog heel veel wél doorgang vinden. Bijvoorbeeld het Nieuwe leden-diner op donderdag 3 september in onze sociëteit. De opkomst was enorm, 62 mensen, maar toch paste iedereen in de ruimte, op 1,5 meter afstand van elkaar. Terwijl werd genoten van een heerlijk, uitgeserveerd diner van De l'espoir, werd onderling kennisgemaakt en werden informatie, wensen en tips uitgewisseld. Ter plekke werd een poule gevormd van mensen die graag met elkaar in een vier willen roeien en werden roeiers aan elkaar gekoppeld. Aan de hand van een tevoren toegestuurde uitvoerige lijst van activiteiten die in Hoop-verband kunnen worden gedaan, werd iedereen aangemoedigd om zich vooral ook zelf actief op te stellen en deel te nemen aan het verenigingsleven. Voor wat betreft de instructie van nieuwe leden zijn de afgelopen tijd alle zeilen bijgezet, zodat heel veel van hen inmiddels bevoegdheden hebben behaald. Aan enthousiasme om het geleerde in de praktijk te brengen ontbrak het de aanwezigen bepaald niet!