Update | Inschrijving en deelname Heineken & Tromp

Geplaatst op 12-09-2021  -  Categorie: Roeien  -  Auteur: Christof Coenders, Commissaris Wedstrijd
Het goede nieuws heeft ons inmiddels bereikt dat de inschrijvingen voor de H4K per 11 september zijn geopend. Vanwege het ontbreken van buitenlandse ploegen door de geldende maatregelen zijn er meer plekken in de binnenlandse velden, waardoor geen loting zal worden toegepast. Eerste toewijzing van boten heeft plaatsgevonden op basis van de inschrijvingen die voor 12 uur op 12 september zijn ontvangen. Deze toewijzing vindt u hier. Latere inschrijvingen  voor De Hoop ploegen zijn tot 18 september 2021 mogelijk, maar slechts op basis van de nog niet toegewezen boten. Inschrijving vindt plaats door het invullen en opsturen van het inschrijfformulier naar nevjirhcsni.[antispam].@karzvdehoop.nl. Zorg er alstublieft voor dat bij inschrijving de ploegen volledig zijn, inclusief stuur. Bij opgave van een onvolledige ploeg, wordt de inschrijving niet in behandeling genomen.
 
Om de Heineken Roeivierkamp op een verantwoorde wijze en conform het huidige overheidsbeleid te organiseren, heeft de organisatie besloten op het gehele evenemententerrein (waaronder het terrein rondom en het gebouw van De Hoop) gebruik te maken van Testen voor Toegang . Dit houdt in dat zowel roeiers, coaches, als bezoekers gedurende het hele weekend een geldig coronatoegangsbewijs moeten laten zien via de CoronaCheck-app om toegang te krijgen tot een van de locaties van het evenemententerrein. Onder de geldige coronatoegangsbewijzen vallen:
  • een bewijs van volledige vaccinatie minstens twee weken voor aanvang van het evenement;
  • een bewijs van een positieve coronatest van minimaal 11 dagen en maximaal 180 dagen geleden;
  • een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor het evenement.
Het niet kunnen tonen van een coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck-app betekent uitsluiting van deelname. Meer informatie over Testen voor Toegang kunt u vinden op de website van Testen voor Toegang: https://www.testenvoortoegang.org/
Vanzelfsprekend zijn al deze maatregelen onderhevig aan eventuele veranderingen in het nationale coronabeleid.
 
Inschrijving Tromp Boat Race geopend
Op 16 en 17 oktober zal op het Hilversums Kanaal wederom de Tromp Boat Race plaatsvinden. De inschrijving is geopend, echter zal er loting plaats vinden. Oftewel, wees er op tijd bij aangezien de velden zich spoedig vullen. Inschrijving vindt plaats door het invullen en opsturen van het inschrijfformulier naar nevjirhcsni.[antispam].@karzvdehoop.nl vóór 3 oktober 2021.