Uit de Bestuursvergadering 14/2

Geplaatst op 19-02-2023  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Oline van Wijnen, secretaris, Alex Vermeulen, voorzitter
Lustrumvoorbereidingen: Blik naar buiten
  • Peter Go en Monique Middeldorp, voorzitter en lid van de Lustrumcommissie,  gaven ons een update van de voorbereidingen van het lustrum. Die voorbereidingen komen aardig op stoom. Goed te zien dat zoveel leden er plezier in hebben om  al die activiteiten neer te zetten. De Lustrumcommissie zoekt wel nog versterking. Commissielid Margot Besseling, voor wie geen zee te hoog gaat, maakt even pas op de plaats. Meld je aan! Het is een energiek "project" in een afzienbare tijdspanne. Meer informatie bij Peter en  Monique, eissimmocmurtsul.[antispam].@karzvdehoop.nl
  • In het kader van het lustrum heeft een viertal leden het initiatief genomen om een De Hoop Business Club op te richten. Voor meer informatie zie de Lustrum website. Ook is het mogelijk om via die website -al dan niet anoniem- een sponsorbijdrage aan het lustrum te doneren. Probeer die knop eens uit!!!! 
Zeilen
Voor de voorjaarszeiltocht hebben zich op dit moment een recordaantal van 17 schepen aangemeld! Mariette Keijser, onze commissaris Zeilen, onderzoekt hoe de zeilwherry Tortoise in de zomermaanden weer zichtbaar op de Amstel kan zijn. Leuk om een belangrijk onderdeel van ons erfgoed weer varend te kunnen aanschouwen. De boot ligt nu bij het Zeilend Scheehout in Almere (zie www.zeilwherry.nl). 
 
Coastal
De Coastalcommissie gaat door met de organisatie van clinics voor Hoopleden om kennis te maken met het Coastalroeien. Voor het roeien in een Coastal 4X hebben we besloten de S III-eis aan te passen naar S II. Dat verlaagt de drempel op een verantwoorde wijze. Om deze tak van roeien ook breder te stimuleren worden de besturen van (Amsterdamse) verenigingen uitgenodigd voor een clinic. Ook maken we het mogelijk om -waar dat kan- studentenploegen ter voorbereiding van een wedstrijd een paar keer in onze boten te laten trainen.
 
Materieel
Bootsman Kevin is gelukkig weer wat meer op De Hoop te zien. Toch hebben we commissaris Sven Rusticus mandaat gegeven om extra capaciteit aan te boren. Met het drukke gebruik is een optimale conditie van de vloot absoluut noodzakelijk. Sven kijkt ook of en hoe een aparte materiaalkast kan worden geplaatst voor het verrichten van kleine eenvoudige reparaties door leden zelf.
 
Gebouw
Het is altijd weer leuk om de commissaris Gebouw, Pim van Oppenraaij het woord te geven voor een overzicht van kleine en grotere werkzaamheden in en rond het gebouw. Van reparatie aan de klok tot stickers op de ramen, van het verhelpen van wateroverlast tot de introductie van een nieuw schoonmaakbedrijf met een uitgebreidere opdracht. En, de aanpak van de akoestiek in de sociëteit.  Adviesbureau Deerns gaat ons hiervoor in de vorm van een vorm van sponsoring in natura, advies geven. Inmiddels zijn de eerste metingen verricht. Een bijzonder mooie actie die via een van onze leden tot stand is gekomen. Wij zijn hem en Deerns daarvoor zeer dankbaar.
 
Voorjaars Algemene Vergadering, wisselingen in het bestuur
De voorjaars Algemene Vergadering zal worden gehouden op maandag 17 april a.s. Aan de orde komt -naast gezelligheid- in ieder geval het jaarverslag en de financiële verantwoording over 2022 en hopelijk het aantreden van twee nieuwe bestuursleden. Commissaris Roeien Harald Kruithof heeft aangegeven zijn bestuurstaak niet meer te kunnen combineren met zijn veranderde werksituatie met frequent verblijf in het buitenland. Hij zou graag per april zijn bestuurslidmaatschap te willen beeindigen , Ook Christof Coenders meldde dat drukke werkzaamheden in combinatie met zijn priveleven, het hem niet mogelijk maken zijn taak als commissaris naar eigen standaard te kunnen uitvoeren. Hij zal geen nieuwe termijn als commissaris Wedstrijd te willen/kunnen aangaan. Beiden gaven aan  Christof blijft wel beschikbaar voor ondersteuning op IT en informatievoorziening. Wij zijn naarstig op zoek naar vervangers!
 
Aankomende wedstrijden
Het bestuur heeft grote bewondering voor de Wedstrijdcommissie die hard werkt aan de nieuwe -en weer vlekkeloze- editie van de Skiffhead & Jeugd- en Twee Head. 
Wij wensen alle ploegen heel veel succes, zeges en vooral veel plezier toe op de aankomende wedstrijden!