Misbruik afschrijfsysteem en verhoging aantal afschrijvingen per kwartier

Geplaatst op 22-11-2020  -  Categorie: Roeien  -  Auteur: John Graham, commissaris materieel
Op bepaalde dagdelen ligt er extra druk op zowel de boten als de timeslots. Om zeker te zijn van de favoriete boot op het gewenste tijdstip, schrijven sommige leden de boot al eerder af, om het tijdstip vervolgens aan te passen naar de gewenste tijd. Het tijdblok wordt als het ware doorgeschoven. Zo wordt voorkomen dat iemand anders de boot op dat latere tijdstip afschrijft, omdat zij de boot al eerder geblokkeerd hebben. Dit betekent echter ook dat iemand die eerder in de boot wil gaan roeien de boot niet kan gebruiken, ondanks het feit dat degene die de boot heeft afgeschreven niet van plan is om de boot in die periode te gebruiken. Dit gedrag is asociaal tegenover andere leden en is misbruik van het systeem. Iedereen wordt verzocht om een boot slechts af te schrijven voor de tijd waarop men de boot wil gebruiken. Indien dit gedrag persisteert, zal het bestuur tot maatregelen over moeten gaan.


Het bestuur heeft de regels voor afschrijvingen herbeoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat het aantal boten per 15 minuten dat het water op mag verhoogd kan worden van 7 naar 9 afschrijvingen. Het maximum aantal personen dat per 15 minuten het water op mag blijft 15. Er mogen zich maximaal 20 personen tegelijkertijd op het vlot bevinden. Dit betekent dat het belangrijk is dat iedereen snel het water op gaat en waar mogelijk het voetenbord en dergelijke op het water afstelt, of in het geval dat dat niet mogelijk is, in singels, voordat de boot in het water gelegd wordt. Bij terugkomst moeten roeiers op het water wachten totdat het voldoende rustig is op het vlot om aan te leggen. Deze nieuwe regeling zal te zijner tijd geëvalueerd en zo nodig bijgesteld worden.