Kort verslag AV 20 april

Geplaatst op 25-04-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Jannemieke ter Horst, Voorzitter
Afgelopen dinsdag vond de jaarvergadering online plaats via het vergaderplatform Zoom. Er namen circa 100 leden deel aan de vergadering. Vooruitlopend op de notulen is een kort verslag in de Bibliotheek op het afgeschermde deel van de website geplaatst (beschikbaar via leden login).