Jeugdcommissaris & AV 8/1

Geplaatst op 18-12-2022  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Alex Vermeulen, voorzitter

Het bestuur is verheugd dat Wietske Helle zich beschikbaar heeft gesteld voor een bestuursfunctie als commissaris Jeugd. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 8 januari zal een korte Algemene Vergadering worden gehouden waarin de voordracht ter stemming zal worden gebracht. Leden kunnen conform het Huishoudelijk reglement art 10A lid 3 tot uiterlijk acht dagen voor 8 januari 2023 een andere kandidaat voordragen, ondersteund door tenminste 10 stemgerechtigde leden.
Wietske Helle begon als jeugdroeister bij DDS, werd een succesvol jeugd-wedstrijdroeister, waarna ze tijdens haar studie een aantal jaren licht roeide en coachte. Tussen 2004-2006 was ze penningmeester in het bestuur van De Hoop. Daarna vertrok zij voor langere periode naar New York en Singapore waar ze ook penningmeester was bij de Hollandse Club. Deze zomer keerde zij weer terug naar Nederland, De Hoop en de Yes8. Haar dochter Emmy is net begonnen met jeugdroeien bij onze vereniging. Ze is blij verrast dat het jeugdroeien zo actief is geworden binnen de vereniging en wil daar graag verder vorm aan geven.
Tevens zal het bestuur tijdens de nieuwjaarsreceptie een voordracht voor benoeming van een Lid van Verdienste aan de orde stellen.