Hoop doet leven

Geplaatst op 30-10-2017  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Jannemieke ter Horst

Kort geleden is onze ere-voorzitter, burgemeester Van der Laan overleden. Deze nare gebeurtenis is de aanleiding om een bestaand en goed initiatief een nieuwe impuls te geven. Het gaat om het fonds "Hoop doet Leven" dat enige jaren geleden is ingericht door betrokken leden. Door onder meer de inkomsten van door hen gefinancierde dassen integraal te doneren kunnen personen (m.n. jeugd en oud-toproeiers), die lid willen worden van 'De Hoop', maar dat financieel niet kunnen bolwerken, ondersteund worden. Op deze manier worden financiële drempels verlaagd of weggenomen en staat onze vereniging ook in deze zin "open" voor alle Amsterdammers (in brede zin) die graag bij 'De Hoop' lid willen worden – hetgeen aansluit bij het gedachtegoed van burgemeester Van der Laan. Het bestuur heeft een eerste nieuwe donatie van EUR 250 ontvangen en roept leden die zich aangesproken voelen op om ook een bijdrage te leveren (stuur hiervoor desgewenst een e-mail aan de penningmeester). Het fonds staat onder controle van de penningmeester. De voorzitter behandelt verzoeken tot ondersteuning uit dit fonds.