Herinrichting Weesperzijde Midden

Geplaatst op 27-02-2022  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Pim van Oppenraaij, Commissaris Gebouw
Het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost heeft het definitieve ontwerp voor de herinrichting van Weesperzijde Midden op 1 februari j.l. vastgesteld.
De Hoop heeft een zienswijze ingediend waarin werd gepleit voor het behoud van parkeerplaatsen maar daar is geen gehoor aan gegeven omdat dit niet past binnen de Agenda Amsterdam Autoluw. Hierin is de lijn dat parkeerplaatsen kunnen worden opgeheven als de parkeerdruk onder de 90% is of (als deze hoger is dan 90%) als de parkeerdruk niet verder toeneemt. Door minder parkeervergunningen af te geven en garageplekken te gebruiken voor het parkeren van vergunninghouders wordt er ruimte op straat gecreëerd om parkeerplekken op te heffen zo is de lezing. De parkeervergunningen van de Hoop (de gele kaarten voor op het dashboard) zijn verlopen en kunnen niet verlengd worden. Dit is nodig om meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen te maken. In de nieuwe situatie wordt zoveel mogelijk gestimuleerd dat ouders en kinderen van de Pinksterbloem (de basisschool tegenover de Hoop) op de fiets komen. 
Alle parkeerplaatsen voor de Hoop verdwijnen maar we krijgen hiervoor wel een mooi groen plein met bomen voor de hoofdentree van ons clubgebouw. Er zullen alleen nog parkeerplaatsen komen langs de ventweg naast het gebouw. De inrit naar de ventweg wordt verplaatst naar waar nu de paaltjes staan waardoor er niet 4 maar 8 parkeerplaatsen naast de ventweg gerealiseerd kunnen worden. Hiervan zijn de elektrische oplaadpunten verplaatst naar de dwarsstraat, zodat deze plekken te allen tijde vrij gehouden kunnen worden als er wedstrijden zijn en er met boten gemanoeuvreerd moet kunnen worden. Eén van deze acht parkeerplaatsen is een invalidenplek dus er blijven netto 7 parkeerplaatsen naast het gebouw over. De ventweg wordt 4.80m breed zodat er ook ruimte is voor het laden en lossen t.b.v. de Hoop. 
De werkzaamheden zullen medio 2023 starten nadat de huidige werkzaamheden aan de Weesperzijde Zuid zijn afgerond.