Extra AV 9/5 20:30

Geplaatst op 23-04-2023  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Oline van Wijnen, secretaris, Alex Vermeulen, voorzitter
Convocatie extra Algemene Vergadering op 9 mei a.s. om 20.30 uur in de Grote Sociëteit
Op 9 mei zal een korte extra Algemene Vergadering worden gehouden. De vergadering kent één agendapunt namelijk de benoeming van een Commissaris Roeien. Zoals in de vorige ePunt al aangekondigd, draagt het bestuur Loes Pijnenborg voor.
Eventuele (tegen-)kandidaten kunnen worden gesteld overeenkomstig art. 10A lid 3 Huishoudelijk Reglement. Kort gezegd betekent dat dat de voordracht voor een tegenkandidaat 8 dagen tevoren bij de secretaris binnen moeten zijn ondersteund met handtekeningen van tenminste tien leden.
Voor deze  AV zijn geen vergaderstukken opgesteld. Het bestuur wijst op de mogelijkheid om conform art. 9 lid 2 Huishoudelijk Reglement uiterlijk 1 mei 2023 voorstellen bij de secretaris in te dienen. Het bestuur wijst tevens op de mogelijkheid om voorstellen in te dienen ter gelegenheid van de jaarvergadering in november 2023, welke AV zich meer leent voor behandeling van voorstellen dan de thans geconvoceerde korte extra AV.