Convocatie AV 7/1/2018

Geplaatst op 17-12-2017  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Jannemieke ter Horst

Het bestuur van de K.A.R. & Z.V. 'De Hoop' roept de leden van de vereniging op tot bijwoning van een Algemene Vergadering ('AV'). Deze AV zal worden gehouden op zondag 7 januari 2018 en aanvangen rond 18:00 tijdens de nieuwjaarsreceptie in de sociëteit van het verenigingsgebouw.

Agenda
1. Opening
2. Voorstel tot benoeming van een lid van verdienste op grond van art. 5 lid 1 sub b Statuten.
3. Sluiting

Ad (1): Voor de AV zijn geen vergaderstukken opgesteld. Het bestuur wijst op de mogelijkheid om op de voet van art. 9 lid 2 Huishoudelijk Reglement uiterlijk 30 december 2017 voorstellen bij de secretaris (siraterces.[antispam].@karzvdehoop.nl) in te dienen. Het bestuur wijst tevens op de mogelijkheid om voorstellen in te dienen ter gelegenheid van de jaarvergadering – welke AV zich meer leent voor behandeling van voorstellen dan de thans geconvoceerde korte buitengewone AV.

Ad (2): Het bestuur zal een voorstel doen tot benoeming van een lid van verdienste. Dit voorstel wordt conform bestendige aanpak ter vergadering toegelicht. Vragen en opmerkingen kunt u richten aan de voorzitter (rettizroov.[antispam].@karzvdehoop.nl).

Hebt u vragen of opmerkingen die niet per email kunnen worden overgebracht, bel dan de voorzitter op 06-14889908.

Jannemieke ter Horst