Convocatie AV 26 mei 2018

Geplaatst op 11-05-2018  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Jannemieke ter Horst

Het bestuur van de K.A.R. & Z.V. 'De Hoop' roept de leden van de vereeniging op tot bijwoning van een Algemene Vergadering ('AV'). Deze AV zal worden gehouden op zaterdag 26 mei 2018 en aanvangen rond 19:00 voorafgaand aan het jaardiner in de sociëteit van het verenigingsgebouw.

Agenda
1. Opening
2. Voorstel tot benoeming van een lid van verdienste op grond van art. 5 lid 1 sub b Statuten.
3. Sluiting

Ad (1): Voor de AV zijn geen vergaderstukken opgesteld. Het bestuur wijst op de mogelijkheid om op de voet van art. 9 lid 2 Huishoudelijk Reglement uiterlijk 18 mei voorstellen bij de secretaris in te dienen. Het bestuur wijst tevens op de mogelijkheid om voorstellen in te dienen ter gelegenheid van de najaarsvergadering (in september) – welke AV zich meer leent voor behandeling van voorstellen dan de thans geconvoceerde korte buitengewone AV.

Ad (2): Het bestuur zal een voorstel doen tot benoeming van een lid van verdienste. Dit voorstel wordt conform bestendige aanpak ter vergadering toegelicht. Vragen en opmerkingen kunt u richten aan de voorzitter

Hebt u vragen of opmerkingen die niet per email kunnen worden overgebracht, bel dan de voorzitter op 06-14889908.