Contributies 2022

Geplaatst op 19-12-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Paul van Dijk, Penningmeester
De contributies en andere bijdragen voor 2022 zijn door het bestuur vastgesteld (zie bijlage). Afgelopen jaar had het coronavirus niet alleen z’n weerslag op het roeien, maar ook op het sociëteitsleven van onze leden. Om die reden was een korting op de contributies van 2021 gegeven. Komend jaar zijn we nog niet van het virus verlost. Het bestuur heeft daarom besloten om de leden ook dit jaar een korting te geven ter hoogte van de contributieverhoging in 2021 (zelfde korting als vorig jaar).
 
De contributienota’s worden in januari 2022 per e-mail verstuurd. Leden van wie geen e-mailadres bekend is, ontvangen de nota per post. De contributie en bijdragen dienen voor 1 februari 2022 te zijn voldaan. Van leden die een incassomachtiging hebben afgegeven, zal het verschuldigde bedrag eind januari 2022 worden geïncasseerd.
Bij betaling in termijnen wordt de eerste termijn eveneens geïnd eind januari 2022 (laatste termijn eind oktober). Van de leden die gebruik willen maken van de regeling om de contributie te betalen in 10 termijnen ontvang ik graag de onderstaande tekst:
Graag maak ik gebruik van de betaling van de contributie in 10 termijnen hierbij beseffende dat de verplichting tot betaling van contributies (al dan niet in termijnen te voldoen) altijd voor een heel verenigingsjaar geldt en wel per 1 februari van een gegeven verenigingsjaar. Tevens bevestig ik, dat ik heb kennisgenomen van de volledige tekst, te lezen in artikel 6 lid 6 Huishoudelijk Reglement.
 
We hebben net weer een aanscherping van de corona-maatregelen gekregen, maar hopen dat in de loop van januari het roeien in vieren en achten weer is toegestaan en ook de sociëteit (onder beperkingen) weer geopend zal kunnen worden voor onze leden.