Contributies 2021

Geplaatst op 13-12-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Paul van Dijk, Penningmeester
De contributies en andere bijdragen voor 2021 zijn door het bestuur vastgesteld (zie bijlage). Het coronavirus heeft afgelopen jaar zichtbare impact gehad, niet alleen op het roeien, maar zeker ook op het sociëteitsleven van onze leden. Het bestuur heeft daarom besloten om de leden voor de contributies voor 2021 een korting te geven ter hoogte van de indexatieverhoging, waardoor leden impliciet dezelfde contributie betalen als in 2020. 
De contributienota’s worden in januari 2021 per e-mail verstuurd. Leden van wie geen e-mailadres bekend is, ontvangen de nota per post. De contributie en bijdragen dienen voor 1 februari 2021 te zijn voldaan. Van leden die een incassomachtiging hebben afgegeven, zal het verschuldigde bedrag eind januari 2021 worden geïncasseerd. 
Bij betaling in termijnen wordt de eerste termijn eveneens eind januari 2021 geïnd (laatste termijn eind oktober). Van de leden die gebruik willen maken van de regeling om de contributie te betalen in 10 termijnen ontvang ik graag de onderstaande tekst: 
Graag maak ik gebruik van de betaling van de contributie in 10 termijnen hierbij beseffende dat de verplichting tot betaling van contributies (al dan niet in termijnen te voldoen) altijd voor een heel verenigingsjaar geldt en wel per 1 februari van een gegeven verenigingsjaar. Tevens bevestig ik, dat ik heb kennisgenomen van de volledige tekst te lezen in artikel 6 lid 6 Huishoudelijk Reglement.
We zijn komende tijd zeker nog niet verlost van het coronavirus, maar hopen dat begin volgend jaar het roeien in meermansboten weer is toegestaan en ook de sociëteit (onder beperkingen) geopend zal kunnen worden voor onze leden.