Contributies 2019

Geplaatst op 10-12-2018  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Erik de Rijk

Voor het jaar 2019 zijn de contributies en bijdragen als volgt vastgesteld:

Contributies

 1. Gewone leden (niet vallend onder 2, 3, 4 of 5): € 397 (2018: € 389)
 2. Gewone leden, wonend in Noord of Zuid Holland, Utrecht of Z. Flevoland, buiten de postcodes 10.. t/m 15..., 20..., 21.., 24.. of 36.. en leden tot 27 jaar (gemeten per 31-12-2018: € 294 (2018 € 288)
 3. Gewone leden wonend in Nederland buiten Noord- of Zuid-Holland, Utrecht of Z. Flevoland; jeugdleden tot 14 jaar (gemeten per 31-12-2018): € 205 (2018: € 201)
 4. Sociëteitsleden: € 164 (2018: € 161)
 5. zeillid = Societeitslid +vignet
 6. Vignet € 96 ( 2018: € 94)
 7. Leden wonend buiten Nederland: € 154 (2018: € 151)

Bijdragen

 1. K.N.R.B. (verplicht)
  - junioren € 21,04 (2018: € 20,73) inclusief bijdrage NOC*NSRF
  - senioren € 37,45 (2018: € 36,90) inclusief bijdrage NOC*NSRF
  b. Verenigingsorgaan (verplicht): € 5
  c. Kleedkastje (ter keuze): € 33 (2018: € 32)
  d. Watersportverbond (indien van toepassing): 19,80
  e. Entreegeld voor nieuwe leden, niet vallend onder f, hieronder € 199 (2018: € 195)
  f. Entreegeld voor nieuwe leden die jonger zijn dan 27 jaar (per 31-12-2019): €93 (2018: € 91) g. Toeslag voor gespreid betalen in 10 termijnen is 40 EUR. (Hierbij is een incassomachtiging verplicht): Toeslag voor gespreid betalers aangegaan voor 2017 in 4 termijnen € 20.

De door De Hoop toegepaste index voor de contributie en het entreegeld bedraagt 2,1% (waarop desgewenst een toelichting kan worden gegeven). (Index 111,75/109,5)

Betaling

De nota's zullen in januari 2019 per mail worden verstuurd. De leden van wie wij geen mailadres hebben, ontvangen de nota per post. De contributie en bijdragen dienen voor 1 februari 2019 te zijn voldaan. Van leden die een incassomachtiging hebben afgegeven, zal het verschuldigde eind januari 2019 worden geïncasseerd dan wel (indien overeengekomen) in termijnen.