Contributies 2018

Geplaatst op 19-11-2017  -  Categorie: Bestuur  -  Auteur: Erik de Rijk

Voor het jaar 2018 zijn de contributies en bijdragen als volgt vastgesteld:

Contributies

 1. Gewone leden (niet vallend onder 2, 3, 4 of 5): € 389 (2017: € 383)
 2. Gewone leden, wonend in Noord of Zuid Holland, Utrecht of Z. Flevoland, buiten de postcodes 10.. t/m 15..., 20..., 21.., 24.. of 36.. en leden tot 27 jaar (gemeten per 31-12-2018: € 288 (2017 € 284)
 3. Gewone leden wonend in Nederland buiten Noord- of Zuid-Holland, Utrecht of Z. Flevoland; jeugdleden tot 14 jaar (gemeten per 31-12-2018): € 201 (2017: € 198)
 4. Sociëteitsleden: € 161 (2017: € 159)
 5. zeillid = Societeitslid +vignet
 6. Vignet € 94 ( 2017: € 92)
 7. Leden wonend buiten Nederland: € 151 (2017: € 149)

Bijdragen

 1. K.N.R.B. (verplicht)
  - junioren € 20,73 (2017: € 20,38)inclusief bijdrage NOC*NSRF
  - senioren € 36,90 (2017: € 36,28) inclusief bijdrage NOC*NSRF
 2. Verenigingsorgaan (verplicht): € 5
 3. Kleedkastje (ter keuze): € 32 (2017: € 31)
 4. Watersportverbond (indien van toepassing): 19,80
 5. Entreegeld voor nieuwe leden, niet vallend onder f, hieronder € 195 (2017: € 191)
 6. Entreegeld voor nieuwe leden die jonger zijn dan 27 jaar (per 31-12-2018): €91 (2017: € 89)
 7. Toeslag voor gespreid betalen in 10 termijnen is 40 EUR. (Hierbij is een incassomachtiging verplicht)
 8. Toeslag voor gespreid betalers aangegaan voor 2017 in 4 termijnen € 20.

De door De Hoop toegepaste index voor de contributie en het entreegeld bedraagt 1,5% (waarop desgewenst een toelichting kan worden gegeven). (Index 109,2/107,6)

Betaling

De nota's zullen in januari 2018 per mail worden verstuurd. De leden van wie wij geen mailadres hebben ontvangen de nota per post. De contributie en bijdragen moeten vóór 1 februari 2018 zijn voldaan. Van leden die een incassomachtiging hebben afgegeven, zal het verschuldigde eind januari 2018 worden geïncasseerd dan wel (indien overeengekomen) in termijnen.

Penningmeester Erik de Rijk