Commissie 35 - Vereenigingsplan

Geplaatst op 24-02-2019  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Jannemieke ter Horst, Emma van Balen, Harald Kruithof

Tijdens de AV in september kondigde het bestuur aan te zullen aanvangen met het actualiseren van het huidige Vereenigingsplan, waarvan de laatste versie uit 2013 stamt. Om het bestuur te helpen heeft zij de ‘Commissie 35’ benoemd, genoemd naar het 35lustrum in 2023. De leden van deze commissie zullen in de komende weken zoveel mogelijk informatie bij u vergaren over thema’s die u van belang acht voor de toekomst van onze vereeniging. Uiteindelijk zullen de resultaten van Commissie 35 worden gedeeld met het bestuur, die ze zal gebruiken als input voor de visie op K.A.R.& Z.V. ‘De Hoop’ in 2023 (en verder) en de route die we daarheen willen nemen. Uiteindelijk beoogt het bestuur het Vereeningsplan 2023 in het najaar te presenteren. Voorafgaand daaraan zal aan de leden voldoende gelegenheid geboden worden om kennis te nemen van dit plan en om daarover met het bestuur van gedachten te wisselen. De leden van de Commissie 35 zijn Annemarie de Graaf, Esther Zijtregtop, Daan Potjer en Idco Duijnhouwer. Mocht u de leden van deze Commissie deelgenoot willen maken van uw visie op de toekomst van onze vereeniging, aarzelt u dan vooral niet om ze te benaderen via 53eissimmoc.[antispam].@karzvdehoop.nl.

Namens het bestuur,