Boottoewijzingen 8+ en 4-

Geplaatst op 26-03-2018  -  Categorie: Materieel  -  Auteur: John Graham

Toewijzing 8+

De grote wedstrijden zijn nu achter ons. Gaarne vernemen wij welke achten in de zomer door willen gaan i.v.m. een nieuwe botentoewijzing. Ploegen die voor een acht in aanmerking willen komen, moeten hun wensen uiterlijk 8 april per email doorgeven. Gaarne ploegnaam, naam slag en bootvoorkeuren doorgeven.

Toewijzing 4-

De Banckert komt binnenkort als 4- in de vaart. Deze kan worden toegewezen aan ploegen die aantoonbare resultaten in een 4- hebben behaald met een stuur die voldoende wedstrijdervaring heeft, dit ter beoordeling van de commissaris wedstrijdroeien en de commissaris materieel. Gemotiveerde verzoeken kunnen bij één van de twee commissarissen worden ingediend. Toewijzing geldt alleen indien een van de aangegeven sturen stuurt.