Afschrijven voor iedereen verplicht

Geplaatst op 26-03-2018  -  Categorie: Materieel  -  Auteur: John Graham

Alle boten moeten vóór gebruik afgeschreven worden. Dit geldt ook voor toewijsboten. Indien het niet mogelijk is om een bepaalde boot af te schrijven, kan het zijn dat die boot uit de vaart is of dat u probeert de boot buiten de toegestane tijden af te schrijven. Indien het niet lukt om een boot af te schrijven mag u in die boot niet varen. Toegewezen boten mogen uitsluitend worden afgeschreven door ploegen aan wie ze toegewezen zijn. De meeste toewijzingen staan in het afschrijfsysteem, maar dat geldt niet altijd.