Lid worden

De Hoop verwelkomt graag nieuwe leden. Sinds in 2010 de verbouwing is afgerond, is De Hoop flink gegroeid.  

Vaste introductiebijeenkomsten (>20 jaar, zie hieronder)

De Nieuwe Ledencommissie organiseert elke eerste zondag van de maand en 10 dagen later op woensdagavond een introductiebijeenkomst voor zeilers en roeiers met of zonder ervaring die overwegen lid te worden van De Hoop. De inloop op zondag begint om 12:00 en op woensdagavond om 20.00. De ontvangst inclusief een rondleiding op de vereniging gaat precies 15 minuten later van start. Voor vragen kun je per email terecht bij de Nieuwe Ledencommissie.

Let op: soms kan een introductiebijeenkomst niet plaatsvinden i.v.m. wedstrijden op de Amstel. Zie de Agenda voor data.. 

Jeugdleden

Als je kan zwemmen ben je vanaf de leeftijd van 10 jaar welkom bij De Hoop voor jeugdinstructie. Driemaal per jaar is er een gezamenlijke introductie, waarbij alle nieuwe jeugd samen leert roeien. Deze drie instroommomenten zijn begin januari, begin april en de gehele maand september en oktober. Je kan je voor deze introductie via onderstaand emailadres aanmelden. Mocht je al ervaring hebben in het roeien, kan je het gehele jaar instromen! Na 3 maal meedoen om kennis te maken kan je vervolgens, natuurlijk in overleg met je ouders, besluiten om jeugdlid te worden.

Voor vragen en aanmelden voor de introductie stuur je even een mail

Als je kennis komt maken, kunnen we je meer informatie geven zoals informatie over contributie, eventueel bijkomende kosten voor wedstrijden, enzovoort.


Roei-ervaring

De introductiebijeenkomst biedt direct de mogelijkheid om 'voor te roeien'. Daarmee wordt de roei-ervaring nader geschat en wordt meteen toestemming verleend aan nieuwe leden om in boten te roeien.

  • Nieuwe leden met weinig tot geen roei-ervaring kunnen direct worden ingedeeld voor de basiscursus.
  • Nieuwe leden met voldoende ervaring kunnen op een ander moment roei-examens afleggen en zodoende permissies voor het gebruik van bepaalde boten bemachtigen. Vragen hierover kun je stellen aan de Nieuwe Ledencommissie tijdens de introductiebijeenkomst.
  • Nieuwe leden met heel veel wedstrijd-roeiervaring hoeven in beginsel niet voor te roeien.

Inschrijven als ploeg

Roeiploegen kunnen zich als ploeg inschrijven bij De Hoop.

Wil je met je ploeg gaan wedstrijdroeien, neem dan vooraf contact op met de Commissaris Wedstrijdroeien.

Gaat de interesse van je ploeg niet uit naar wedstrijdroeien, neem dan contact op met de Commissaris Roeien.


Opvang en indeling ploegen

Nieuwe leden worden direct uitgenodigd voor alle verenigingsactiviteiten (zie ook de Verenigingskalender) en krijgen een lid van De Hoop toegewezen als begeleider ofwel 'buddy'. De Nieuwe Ledencommissie organiseert instap-roeievenementen (leden kunnen dan komen en instappen in een boot) en helpt nieuwe leden op weg om in een ploeg te komen of om ploegen te formeren. Ook kun je aansluiting vinden bij een bestaande ploeg zodra je lid bent, hiervoor vind je informatie op de ledenpagina waartoe je toegang krijgt zodra je lid bent. Nieuwe leden worden eveneens uitgenodigd voor een kennismakingsetentje dat twee keer per jaar plaatsvindt met andere nieuwe leden en de introductiecommissie. Daarnaast krijgen nieuwe leden de benodigde praktische informatie om wegwijs binnen de vereniging te raken.

Regelmatig organiseert De Hoop borrels om roeiers en ploegen aan elkaar te koppelen. Mail voor meer informatie over de eerst volgende ploegenborrel naar de Nieuwe Ledencommissie.

Zeilers

Voor zeilers die geïnteresseerd zijn in De Hoop geldt een aparte regeling en eigen aanbod van activiteiten. Zeilers worden ook uitgenodigd voor een kennismakingsetentje. Neem hiervoor contact op met Commissaris Zeilen.

Contributie

Nieuwe leden betalen in het eerste jaar van lidmaatschap een proportioneel gedeelte van de contributie (afhankelijk van het resterend aantal maanden) en naast contributie ook eenmalig entreegeld. Voor leden onder 14 jaar en onder de 27 jaar (beide op basis van kalenderjaar) bestaat een kortingsregeling voor zowel contributie als entreegeld. Voor leden die ver weg wonen geldt een kortingsregeling voor contributie. . Entreegeld wordt onder meer geheven in verband met de prachtige staat waarin het verenigingsgebouw door de vernieuwbouw in 2009 is gebracht en de extra financiële bijdragen die bestaande leden daarvoor hebben gedaan. Zie verder onder Contributie

Meer informatie

Zie voor meer informatie de nieuwe leden folder. Een informele kennismaking en het stellen van vragen is altijd mogelijk bij de Nieuwe Ledencommissie.