Instructie

Het hele jaar door organiseert De Hoop roeicursussen voor mensen die lid willen worden, maar nog niet kunnen roeien. Deze cursussen vinden plaats in blokken van 16 lessen in 8 weken, dus twee keer per week. De S1-cursus kost € 100,-.

De tijden zijn afhankelijk van het jaargetijde; in de wintermaanden kan er in de avond met boeglicht geroeid worden. Er wordt geroeid in gestuurde C-boten (breder en stabieler dan glad materiaal). Na afloop van de cursus kan men examen doen voor de kwalificatie S1.

In de S1-cursus wordt in principe aan 4 cursisten tegelijk lesgegeven. De lessen worden verzorgd door 2 instructeurs, die daar speciaal een opleiding gevolgd hebben. Deze instructeurs zijn vrijwilligers; het cursusgeld gaat niet naar hen maar wordt onder andere gebruikt voor opleiding, instructiemateriaal en onderhoud. Eenmaal afgesproken lessen gaan altijd door, uitzondering door extreme weeromstandigheden en door overmacht daargelaten.

Leren roeien is een kwestie van motivatie, concentratie en gevoel. Verder is een goede samenwerking met andere cursisten en met de instructeurs belangrijk. Van belang is dat cursisten hierover aan het begin van de cursus met de instructeurs goede afspraken maken. Intekenen voor een S1-roeicursus betekent dat men zich committeert aan deze afspraken. Afzeggen creëert vaak problemen voor de mederoeiers en de instructeur.

Beginnende roeiers met een S1-kwalificatie kunnen zelfstandig boten afschrijven binnen hun S1-categorie. Dat kunnen ze doen met de vertrouwde cursusploeg of met een nieuw te vormen ploeg.

Er zijn een aantal mogelijkheden hiervoor, bijvoorbeeld door mee te doen met Instap roeien of deel te nemen aan het Nieuweledendiner. Andere mogelijkheden zijn meedoen aan Regioroeiwedstrijden of meegaan met een toertocht (informatie hierover elders op deze website).

Als men vervolgens een tijdje geroeid heeft – denk aan enkele maanden – en kilometers heeft gemaakt, komt een cursus S2, B1 of B2 in zicht. Voor deze cursus kan men zich opgeven bij de cursusplanners Emmy Dorgelo of Annette Vogels

Inhoudelijke vragen over de instructie wat betreft het instapniveau per cursus, het opleidingsmateriaal, de kwalificaties van de instructeurs etc. kan men stellen aan instructiecoördinator Maud Kortbeek

Voor meer gevorderde roeiers wordt er bij voldoende belangstelling ook een aanvullende cursus S3 gegeven waarna men aan het examen S3 kan deelnemen.

De vervolgcursussen (S2 en S3) duren 8 weken en kosten 50 euro. Ook bij deze cursussen is toewijding, voldoende techniek bij aanvang en uithoudingsvermogen doorslaggevend.

De hier volgende Hoopleden zijn instructeur:

Cor SplinterRobbert Delfos VisserEd den OudenAnja FischerCiske VisserAndreas JeuninkDirk van der HeideJan Willem van BrummelenDick BuitelaarMonique van SchendelenMaud KortbeekRob TijssenMarlijn FrankenSylvia de VlamingDirk GroenewegenTeun GautierJurjen van RoyenHarmen van der VeerDaud van Zijl 

Roeiexamen

  • Om gebruik te maken van materiaal, moeten leden over de juiste bevoegdheid beschikken. Dit is essentieel voor het behoud van de vloot. Leden kunnen door het afleggen van een examen een bepaalde bevoegdheid verkrijgen. 
  • Elke eerste zondag van de maand worden tussen 13.00 en 15.00 uur uur roeiexamens afgenomen. Soms wordt van deze datum afgeweken als er bijvoorbeeld een wedstrijd op de Amstel is. Dat wordt dan bekend gemaakt via de e-Punt en via het mededelingenbord in de gang op de eerste verdieping. 
  • Aanmelden voor de examens kan vanaf circa 3 dagen voor de examendag per email naar Steven Reisinger. 
  • Iedere kandidaat hoort na afloop van het examen de uitslag en deze resultaten worden geadministreerd in het ledenbestand.
  • Download examenreglement. Daarin staan de exameneisen beschreven.

Wedstrijden regioroeien

n 2017 worden weer de Regiowedstrijden in een serie van vijf wedstrijden geroeid. De wedstrijden worden georganiseerd door de vijf Amsterdamse burger roeiverenigingen en de Amstelgeuzen uit Ouderkerk. Ze zijn bedoeld om nieuwe roeiers een mogelijkheid te bieden zich met elkaar te meten en zo wedstrijdervaring op te doen.

De eerste wedstrijd vindt plaats op 29 april en de serie eindigt in oktober op de Bosbaan.

De volledige wedstrijdplanning is:

  • Zaterdag 29 april bij Willem III
  • Zaterdag 13 mei bij Poseidon
  • Zaterdag 10 juni bij RIC
  • Zondag 9 juli bij De Amstel
  • Zaterdag 7 oktober, finale Regioclassic op de Bosbaan

De wedstrijden over een afstand van 750 meter zijn bestemd voor beginnende roeiers die hun S1 examen hebben gehaald in een C4x+ of C2x+ of na het behalen van S2 in een 4x+. Er doen meerdere ploegen van de Hoop mee en het vormt een mooie gelegenheid om Hoopleden te leren kennen en nieuwe ploegen te vormen. Daarnaast is het altijd weer een belevenis het andere roeiwater van een aanpalende roeivereniging uit te proberen.

Inlichting kunnen telefonisch worden ingewonnen bij Yvonne Cats via 06-25441901, Jeroen Loeffen via 06-53266263 en Marcella Veenstra via 06-51116367

Het wedstrdijreglement vindt u hier en meer infomatie vindt u via de website van het regioroeien.