Examens

 

  • Om gebruik te maken van materiaal, moeten leden over de juiste bevoegdheid beschikken. Dit is essentieel voor het behoud van de vloot. Leden kunnen door het afleggen van een examen een bepaalde bevoegdheid verkrijgen. 
  • Elke eerste zondag van de maand worden tussen 12.30 en 15.00 uur uur roeiexamens afgenomen. Soms wordt van deze datum afgeweken als er bijvoorbeeld een wedstrijd op de Amstel is. Dat wordt dan bekend gemaakt via de e-Punt en via het mededelingenbord in de gang op de eerste verdieping. 
  • Aanmelden voor de examens kan vanaf circa 3 dagen voor de examendag per email naar Rob Tijsen. 
  • Iedere kandidaat hoort na afloop van het examen de uitslag en deze resultaten worden geadministreerd in het ledenbestand.
  • Download examenreglement. Daarin staan de exameneisen beschreven.