Zeilen aanmelden

Gelukkig weten steeds meer leden van De Hoop de weg naar de zeilactiviteiten te vinden. Er staan mooie tochten op het programma, zowel op het IJsselmeer en de Wadden als op de plassen.

De zeilcommissie heeft een (hernieuwde) inventarisatie opgezet van geïnteresseerden, hun diverse vaardigheden, kennis en kundigheden en de beschikbaarheid van de zeilvloot met de mogelijkheid tot het meenemen van opstappers. Graag zouden zij u ook direct willen kunnen benaderen als er een praatje of cursussen georganiseerd worden.

Wilt u daarom bij belangstelling de zeilcommissie het volgende laten weten, liefst middels het invullen en terugsturen van het invulformulier. Download het invulformulier, zodat wij over een zo compleet mogelijk bestand gaan beschikken:

  • belangstelling en waarvoor: dagtochten, meerdere dagen, wedstrijden
  • welke zeilervaring heeft u of wilt u leren: plassen, groter water, tochten van meerdere dagen, navigatie, wedstrijden of vooral toertochten
  • CWO vaardigheden cq. diploma's?
  • bent u in het bezit van een zeilboot, zo ja, welk type; hoeveel bemanningsleden kunt en wilt u meenemen
  • bestaan deze vooral uit familie en vrienden of
  • bent u bereid – eventueel tegen vergoeding- opstappers mee te nemen of zelfs te instrueren
  • heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens aan jachteigenaren uit ons bestand ter beschikking gesteld worden zodat zij u direct kunnen benaderen om op te stappen
  • gaarne naam, telefoon, e-mailadres

Met de gegevens die al in ons bezit zijn en de nieuwe informatie die de zeilcommissie verwacht te krijgen willen zij de zeilactiviteiten optimaliseren. Uiteraard zullen deze gegevens alleen door de zeilcommissie gebruikt worden ten behoeve van een betere coördinatie van de activiteiten.

De zeilcommissie is te bereiken via de mail.