Lustrum activiteit: Epitalamisch Diner

vrijdag 21 september 2018

 
Locatie
K.A.R. & Z.V. 'De Hoop'
 

In dit lustrumjaar wordt traditiegetrouw een Epithalamisch Diner georganiseerd. Het vindt plaats op vrijdag 21 september. Voor het diner worden uitgenodigd:

a. alle 'Hoopstellen', die elkaar ooit op De Hoop hebben ontmoet (incl. weduwen/weduwnaars);

b. alle 'Hoopstellen', waarvan beide partners thans lid zijn van De Hoop.

Voor beide categorieen geldt dat samenwoning verplicht per peildatum van 1 september 2018 verplicht is. De meeste stellen zijn bij het bestuur wel bekend, maar als u buiten de boot vreest te vallen, kunt u om een uitnodiging verzoeken per email. Als u stellen kent, die in categorie a. vallen, maar geen lid meer zijn van De Hoop, stellen we het op prijs als u deze vooraankondiging aan hen doorstuurt.