Jaardiner De Hoop

donderdag 26 augustus 2021

 
Tijd
start om 18:30 uur
Inschrijfperiode
zondag 1 augustus 2021 t/m maandag 23 augustus 2021
Inschrijving te annuleren tot
maandag 23 augustus 2021
Locatie
K.A.R. & Z.V. 'De Hoop'
Aantal deelnemers
maximaal 67
 

Vrijdag 26 mei 1848 stappen zes jongemannen op de Amstel bij de Jachthaven in een sloep, de zesriems giek Walborg, en roeien voor hun plezier binnen een half uur naar de Diemerbrug. De gebeurtenis was belangrijk genoeg voor een bericht in het Algemeen Handelsblad op maandag 29 mei. Het waren jonge lieden van goeden huize, vermeldt het bericht, die zich vereenigd hebben. Bijzonder omdat roeien in die tijd werd beschouwd als een noodzakelijk iets, voorbehouden aan 'ruw volk'. Het artikel eindigt met Het is te hopen dat deze vereeniging navolging vinden mag, opdat dit Hollandsch vermaak meer in zwang moge komen. Het tochtje was zo goed bevallen dat de zes jongelui het plan opvatten een 'vereeniging' op te richten. De zes jongelieden waren C. Beth, J.P. Dudok van Heel en zijn broer S.A.C. Dudok van Heel, F.E. Van Everdingen, P.H. Holtzmann en P.C. Van Vlissingen.

Die dag werden de fundamenten gelegd voor de Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging 'De Hoop'. Ieder jaar vieren we dat met het Jaardiner. Een bijzonder diner waarbij de leden hun verbondenheid met elkaar uiten en de band tussen 'De Hoop' en het Koninklijk Huis weer aangehaald wordt.

In 2020 kon het Jaardiner vanwege corona niet doorgaan. 

Donderdagavond 26 augustus 2021, drie maanden later dan de eigenlijke datum, organiseren we dan toch, ter gelegenheid van de 173e dies van K.A.R. & Z.V. 'De Hoop', het Jaardiner in de societeit van onze vereniging.

Vanaf 18:30 uur zijn leden en genodigden van harte welkom. Om 19:30 uur gaan wij aan tafel.

De kosten voor het 3-gangen diner bedragen EUR 40,-. Aanmelden voor het Jaardiner kan tot en met maandag 23 augustus via onderstaande link > Inschrijven. Je hrijgt altijd een email-bevestiging van de aanmelding.

Graag tot donderdagavond 26 augustus!