Toelichting Vereenigingsplan 2020-2025 en rapport Commissie 35

dinsdag 27 oktober 2020

 
Tijd
start om 20:00 uur
Inschrijfperiode
zondag 18 oktober 2020 t/m maandag 26 oktober 2020
Inschrijving te annuleren tot
dinsdag 27 oktober 2020
Locatie
Online
 
Eind 2018 kondigde het bestuur aan voornemens te zijn het bestaande Vereenigingsplan aan te passen aan de actualiteit. Daartoe heeft het bestuur een uitvoerige analyse gemaakt van kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes, maar ook zeker van wensen en verwachtingen. Om er zeker van te zijn dat het nieuwe Vereenigingsplan een afspiegeling zou worden van hetgeen onder de leden leeft, heeft het bestuur aan de Commissie 35 gevraagd om naast de bestuursanalyse een eigen onderzoek te doen. Inmiddels zijn de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van die beide exercities samengevat in het nieuwe Vereenigingsplan 2020-2025. Dit Vereenigingsplan zal op korte termijn gepubliceerd worden ten behoeve van de AV op 10 november aanstaande. 
 
Op dinsdag 27 oktober om 20.00 uur en op donderdag 5 november om 20.00 uur licht het bestuur het Vereenigingsplan en de Commissie 35 hun aanbevelingen graag toe en wordt gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen. Aangezien beide bijeenkomsten online plaats zullen vinden, is aanmelding vooraf noodzakelijk. Dit kan uiterlijk een dag voorafgaand aan de online bijeenkomst via de inschrijfoptie in het agendapunt op de website.
 
Let op: de inschrijving is pas compleet indien op 'afronden' is geklikt en een bevestigingse-mail is ontvangen.
 
Leden die zich aangemeld hebben ontvangen op de dag van de online bijeenkomst de inloggegevens.

 

 

Inschrijven