Waddentocht Zeiltjalk 'De Vlieter'

vrijdag 6 september 2019

 
Vervolgdata
zaterdag 7 september 2019, zondag 8 september 2019
 
 
Van vrijdagavond 6 september t/m zondag 8 september is het weer mogelijk om met zeiltjalk 'De Vlieter' op bijzondere wijze het zeilen en droogvallen op de Waddenzee te verkennen. 
Waarheen de klassieke platbodem naar toe zeilt is afhankelijk van wind, weer en tij; een van de eilanden of misschien vallen we ergens droog.
 
Net als in het voorjaar is de opstap- en afstapplaats Makkum.

Bijdrage voor de hele tocht, incusief eten en drinken, en twee overnachtingen: € 250,-
 
Meld u aan bij zeilen@karzvdehoop.nl met gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag naar NL51 INGB 0004 2366 44 t.n.v. A.A. Jeunink.
 
Wees er snel bij; vol = vol.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andreas Jeunink, Dick Buitelaar of Stephen de Haseth